Nieuws

Goed om te weten…

GOED OM TE WETEN, ga je naar het Theater in de Openlucht? Lees nog even dit….

Kaartverkoop

 1. Een ticket kost € 12,50; kinderen die nog op de basisschool zitten kunnen een kaartje kopen voor € 5. Als je een ticket online koopt, dan wordt per ticket € 1 administratiekosten in rekening gebracht. Bij online aankoop worden ook transactiekosten berekend; de hoogt daarvan is afhankelijk van de wijze van betalen.

Weersomstandigheden

 1. Alle activiteiten vinden plaats in de openlucht, de tribune is niet overdekt. Houd daarom bij je kledingkeuze rekening met de (verwachte) weersomstandigheden.
 2. Bij extreme weeromstandigheden kan het zijn dat de voorstelling niet door gaat of tussentijds wordt afgebroken. In dat geval gaan we ons best doen om een alternatief aan te bieden.
 3. U hebt geen recht op teruggave van de toegangsprijs als de voorstelling vanwege weersomstandigheden niet door kan gaan of tussentijds wordt afgebroken.

Het theaterterrein

 1. Toegang tot het theaterterrein is alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Dat kan op vertoon met een genummerd papierenticket of op vertoon van de QR-code op je e-ticket (geprint of digitaal op je telefoon).
 2. De zitplaatsen op de tribune zijn niet genummerd.
 3. Bij een grote opkomst, moeten de kinderen zoveel als mogelijk plaatsnemen op de banken voor de tribune.
 4. Het theaterterrein gaat een uur voor aanvang van de voorstelling open; op de vrijdag en zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 13.00 uur.
 5. Het theaterterrein is op vrijdag en zaterdag minder geschikt voor minder-validen. Op zondag zijn er speciale voorzieningen voor bezoekers in een rolstoel.
 6. Weg is weg: als je het theaterterrein hebt verlaten, is het niet toegestaan om het terrein opnieuw te betreden.
 7. Voorafgaand aan de voorstelling, in de pauze en na afloop is er passende muzikale omlijsting.

Eten en drinken

 1. Bij binnenkomst krijgt u van ons een kop koffie of thee met een stukje Theatercake aangeboden. Kinderen krijgen ranja.
 2. Voorafgaand aan de voorstelling, in de pauze en na afloop zijn consumpties verkrijgbaar bij de bar op het theaterterrein.
 3. Consumpties kunnen worden betaald met theatermunten die verkrijgbaar zijn bij de muntenkassa op het theaterterrein. Een consumptiemunt kost € 2.
 4. Personen jonger dan 18 jaar mogen op het theaterterrein geen alcoholische dranken gebruiken. Het barpersoneel en de organisatie kan u vragen om uw leeftijd aan te tonen met een geldig legitimatiebewijs. Hebt u geen legitimatiebewijs bij u, dan kan de organisatie u verbieden alcohol te gebruiken.

Parkeren (auto en fiets)

 1. Er is een onbewaakt parkeerterrein en een fietsenstalling tegenover het theaterterrein. Er zijn verkeersregelaars die u begeleiden naar uw parkeerplek.

Privacy

 1. Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Andere regels

 1. Aanwijzingen van het barpersoneel of de organisatie, die verband houden met de huisregels, dienen op het theaterterrein, op de parkeerplaats, de fietsenstalling en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.
 2. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: professionele opnameapparatuur (beeld en geluid), alcoholhoudende dranken, harddrugs, softdrugs in grotere hoeveelheid dan wettelijk gedoogd, glaswerk, blik, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.
 3. Asociaal gedrag wordt niet getolereerd tijdens het festival en kan resulteren in verwijdering van het theaterterrein.
 4. De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van het theaterterrein.
 5. Het betreden van het theaterterrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 6. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal en vermissing verstaan.
 7. Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.