Nieuws

Generale repetitie

De gehele dag was er heel veel reuring op ‘t Spieker. Met twintig personen aten we stimpstamp gekookt en geserveerd door Reind en Henny. Zij verzorgen ons “geweldig”.

Er worden kabels getrokken, zenders getest, lampjes opgehangen. Echt te veel om op te noemen.

En dan is het 18.15 uur en de eerst gasten betreden het terrein. De oh’s en ah’s zijn niet van de lucht en wordt menig maal gezegd: ‘wat is dit toch leuk’.

Fijn om te horen, maar we moeten nog met de generale beginnen…

Dan is het tijd om alle medewerkers aan het Theater in de Openlucht welkom te heten.

Een speciaal woord van welkom aan Wilfried Besselink die ons iets lekkers bij de koffie aanbood en Willy Besselink die de deuren en inventaris van de smederij ter beschikking stelt.

Ik neem alle aanwezigen mee in een tijdreis :

Ooit begonnen als idee: een cadeau aan het Oranje Comité: Van het dorp , voor het dorp.

De voorbereidingen, de uitvoering en de napret moeten een jaar lang feest betekenen.

Tonnie Nijenhuis die in 2013 opmerkte dat het honderd-jarig jubileum van het Oranje Comite  in 2019 zou zijn.

De denktank die in 2014 in het leven werd geroepen (Hank Rietman, Jan Wolbrink, Jan Marijnissen, Wim Regelink, Joke Wolbrink en Erna)

Gesprekken, Historisch onderzoek, archieven alles kwam voorbij. Ook de geschiedenis van de Schuttersketen met daarin als inscriptie onder andere het jaartal 1571.

In 2015 waren de eerste contacten met de zes tekstschrijvers :

  • Wim Regelink, Hennie Krijt, Gerrit Borgman, Nout Nijenhuis, Cordrik van der Meulen  en Ernst ter Linden en werd er een dagelijks bestuur geformeerd:  Joke Wolbrink, Dirk ter Harmsel, Erna

In 2018 kwamen daar de kartrekkers bij:

  • Decor :  Anton Jansen en Frans van de Pavert
  • Kleding: Marga Leerkes
  • Pr : Marcel Gosselink
  • Toneel:  Ernst ter Linden, Jan Borgman, Hetty Uitendaal
  • Muziek:  Victor Macaré
  • Financien : Reind Krijt jr
  • Horeca : Geert Harmsen
  • Catering : Henny Krijt
  • Locatie : Sebastiaan Hamer, Philip Vaartjes

Al deze kartrekkers stuurden samen alle vrijwilligers aan en per groep moesten ze gaan staan om te laten zien wie erbij hoorde. Grappig om te zien dat sommigen steeds moesten blijven staan. Leuk als inburgering werd er al gezegd…

We bekijken samen het theaterstuk waar hier en daar nog wat haperingen zijn, maar veelal is er lof over het verhaal en de inzet. Het wordt nog heel gezellig en tot in de late uurtjes wordt er nagenoten. Reind, Henny en Geert rijden heel wat keren heen en weer naar Wichmond om de hoeveelheid drank aan te vullen. Zoveel gezelligheid was op de generale nog niet voorzien. Dat belooft nog wat.