‘t Spieker

Het Spieker van Vierakker is al meer dan 500 jaar oud. Het werd gebruikt voor de opslag van graan, maar er zijn ook vuurplaatsen gevonden zodat men kan veronderstellen dat het Spieker ook bewoond was.
Er gaan verhalen dat het het ook een jachtslot kan zijn geweest, maar anderen bestrijden dit weer.

Het terrein waarop het Spieker gebouwd behoorde tot het goed Wissink, dat reeds in de veertiende eeuw vermeld werd.
In de negentiende eeuw wordt Steven Smeenk de eigenaar van het Spieker, door huwelijk wordt Derk Willem Borgman later de nieuwe eigenaar.
Het Spieker is nu nog steeds bezit van deze familie.

Het Spieker werd op maaiveldhoogte gebouwd, er werd een gracht omheen gegraven en het zand werd tegen de muur geworpen, zodat er een soort kelder ontstond.
De muren van dit onderste gedeelte zijn van kloostermoppen gemaakt en hebben een dikte van maar liefst 110 centimeter!
Bovengronds worden de muren dunner.
De duivegaten boven in het huis worden nu bewoond door uilen.

Rond 1960 was het Spieker aan grondige renovatie toe. De vader van de huidige eigenaar en de burgemeester van Warnsveld zetten zich hier erg voor in en er werden bronnen aangeboord die het mogelijk maakten het pand volledig op te knappen. Het resultaat mag er zijn!

Familie Borgman

’t Spieker is al sinds 1750 in handen van de familie Borgman. Jan en Erna namen in 2000 het melkveebedrijf over van Jan’s ouders en hebben sindsdien het bedrijf voortdurend ontwikkeld. In 2005 plaatsten de ondernemers een melktap en in 2007/2008 werd de bestaande ligboxenstal aan de zijkant uitgebreid met een openfrontstal. Een jaar later namen Jan en Erna twee melkrobotsin gebruik. Met de huidige stallen is het mogelijk te groeien naar 140 melkkoeien. Het melkveebedrijf van de familie is als eerste in Nederland zelfvoorzienend qua stroomverbruik.

Voorbereidingen Theater in de Openlucht

Op de boerderij (met een oppervlakte van 57,50 ha) bevinden zich op dit moment 100 melkkoeien en 90 stuks jongvee.

In het Jubileumjaar van het Oranjecomite, wordt het Theater in de Openlucht opgevoerd. ‘t Spieker zal het prachtige decor worden van dit schouwspel. Al maanden van tevoren bruist het op de boerderij, in de kantine van Jan en Erna wordt vergaderd, geacteerd, gemuciceerd en nog veel meer.